Het boek

In ‘De 7 keer van Lammetje Pammetje’ beschrijft Gode-Liva Willems de zeven stadia van groei van een lammetje als metafoor voor de ontwikkeling van de mens.

In elke ontwikkelingsfase leert een kind nieuwe zaken. Elke keer een baby of kind een ontwikkelingsfase goed doormaakt, vergroot zijn kracht om zelfstandig in het leven te staan.
Ouders, opvoeders en leerkrachten kunnen kinderen ondersteunen in hun groeiproces door hen boodschappen te geven aangepast aan de ontwikkelingsstadia.
Ontwikkeling stopt bovendien niet als je volwassen bent. Op elk moment van je leven kan je een deel van je onvoltooide groei realiseren.

Inspiratie voor haar kinderboek over de voortdurende ontwikkeling van de mens haalde Gode-Liva Willems bij Pamela Levin. Ze noemde het lammetje in haar boek ook “Pam” als eerbetoon aan deze Amerikaanse vrouw.
Levin ontdekte door jaren verblijf in de natuur dat er een ritme van voortdurende herhaling is in de groei van planten en dieren. Deze herhaling vond zij ook terug in de menselijke ontwikkeling en ze beschreef dit in het boek ‘Cycles of Power: A User’s Guide to the Seven Seasons of Life’.